INSTAGRAM

CONTACT

contact@goslingcoffee.com
BRANDERIJ Verrijn Stuartweg 24B 1112 AX Diemen

SOCIAL

Beanshop
Image Alt

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er vóór en dóór iedereen.   

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Gosling Coffee heeft duurzaamheid in haar DNA zitten en omarmt met haar missie verschillende SDG’s.  Vooral de inzet op eerlijke handel, vermindering van ongelijkheid en het aangaan van partnerships, die centraal staan in de doelen 5, 8, 10 en 17 vormen de kern van onze activiteiten.

5. Gender gelijkheid

wij vinden de positie van vrouwen belangrijk. Deze kernwaarde wordt ook gedeeld door bijvoorbeeld Bukonzo Joint, de coöperatie met wie we samenwerken in Oeganda. Zij plaatsen bewust vrouwen in leidinggevende posities en hebben zelfs meer vrouwelijke dan mannenlijke boeren aangesloten bij de coöperatie (66 vrouwen, tegenover 28 mannen).

8. Waardig werk en economische groei

Op dit moment staan veel koffieboeren in de wereld onder druk. De prijs die voor de koffie wordt betaald door de industrie, ligt vaak onder de kostprijs. Gosling Coffee werkt direct samen met de boeren en betaalt een écht eerlijke prijs voor de koffie. Hierdoor is de boer verzekerd van een leefbaar inkomen. We helpen ze om de kwaliteit van de koffie continue te verbeteren, en belonen hen hiermee door het betalen van een premium zodra de bonen een hogere kwaliteit bedragen. Daarnaast helpen we ze groei te realiseren. Zo hebben we in 2019, met behulp van RVO Nederland, een financiering aan de coöperatie kunnen verstrekken voor de aankoop van een eigen stuk land en hebben we ze geholpen bij het bouwen van een droogschuur. De boeren met wie we samenwerken hebben hart voor de natuur en gaan op een circulaire manier met hun koffie en restproducten om. Ook helpen we boeren met advies over het op een goede manier gebruik maken van de gewassen, aanleggen van regenwatertanks etc.

10. Ongelijkheid verminderen

Onze missie is gelijkheid te creëren in de gehele waardeketen, iedereen verdient een leefbaar inkomen. Door de keten zo kort mogelijk te houden, weten we zeker dat de boer een eerlijke prijs voor zijn koffie krijgt.

17. Partnerschap om doelen te bereiken

Samenwerken is voor ons belangrijk en we zoeken dit in gehele keten op. Met de boeren gaan we een gelijkwaardig partnerschap aan en doordat we laten zien dat we elk jaar terugkomen, geven we de boeren het vertrouwen voor een duurzame relatie. Daarnaast verbinden we ook de eindgebruiker aan de boer door onze ambassadeurs op reis uit te nodigen, en hen met de boer te laten kennis maken en in gesprek te gaan. Ook gaan we in gesprek met overheden en cateraars, om samen te kijken wat de nieuwe economie nodig heeft en hoe we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen.

Bronnen: 

Zie voor een verdere uitleg van de SDG: https://www.sdgnederland.nl/sdgs